Confirmation – at St. Thomas the Apostle, Oak Ridge